Администрация

Румяна СТАНЧЕВА

Румяна СТАНЧЕВА

Финансов директор ТМПЦ

Финансов директор на Театрално-музикален продуцентски център (ТМПЦ) - Варна.

Email: drama_varna [ @ ] yahoo.com
Телефон: 052 66 96 90

Стоян СТОЯНОВ

Стоян СТОЯНОВ

Заместник-директор по производствено-техническата дейност на ТМПЦ Варна

Заместник-директор по производствено-техническата дейност на ТМПЦ Варна

Email: td[ @ ]tmpcvarna.com
Телефон: 052 66 96 44, 0889 31 34 42
Валентина ПЕНЕВА

Валентина ПЕНЕВА

Човешки ресурси ТМПЦ

Експерт, Управление на човешките ресурси - Театрално-музикален продуцентски център (ТМПЦ)– Варна

Email: drama_varna [ @ ] yahoo.com, nikolova.radka[@]gmail.com
Телефон: 052 66 50 17
Петранка БАЙЧЕВА

Петранка БАЙЧЕВА

Финансов контрольор ТМПЦ

Финансов контрольор - Театрално-музикален продуцентски център (ТМПЦ)– Варна

Email: drama_varna [ @ ] yahoo.com
Телефон: 052 66 50 16

Николина АРНАУДОВА

Николина АРНАУДОВА

Касиер

Касиер - Театрално-музикален продуцентски център (ТМПЦ)– Варна

Email: drama_varna [ @ ] yahoo.com
Телефон: 052 66 96 92

Кристина ПРОДАНОВА

Кристина ПРОДАНОВА

Счетоводител

Счетоводител

Email: drama_varna [ @ ] yahoo.com
Телефон: 052 66 96 91

TOP