Искате ли да получавате новини от нас - за премиери, промоции и др.?

Актуални новини

ДАНИЕЛА ДИМОВА СПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИЯ, ТРЕТИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ТМПЦ ВАРНА.

 
Даниела Димова спечели третия си мандат като директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна в проведения на 27.10.2020 конкурс, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.
 
Според регламента, за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти по чл. 11, ал. 4, т. 10.
 
Даниела Димова спечели именно с 2/3 от 840 точки = 560 точки.
 
Другият участник, некласиран се в конкурса, бе Любомир Кутин.
TOP